DINAMITZACIÓ LOCAL


Notícies

 

SUBVENCIÓ: Un espai, una oportunitat – per nous negocis comercials

2 de novembre de 2023

 

 

 

 

Per anar directament al tràmit, feu clic AQUÍ
Per accedir a la convocatòria, feu clic AQUÍ

L’Ajuntament de Palamós ofereix ajuts en concurrència no competitiva per l’obertura de nous negocis en locals buits a la zona comercial del municipi. Si has obert un negoci a l’àrea delimitada a les bases durant el 2023 en l’àmbit del comerç o dels serveis assimilats, aquest ajut pot ser per a tu.

Tots els detalls són a les bases i a la convocatòria, però aquests detalls són importants:

Criteris objectius d’atorgament de la subvenció

  • Haver iniciat una activitat econòmica de comerç al detall o de serveis assimilats (base 5.a.2/5.b.2) durant el període comprès entre l’1 de gener del 2023 i la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un local de planta baixa en l’àrea delimitada a l’annex de la convocatòria.
  • Haver signat un contracte de lloguer per un local comercial en l’àrea delimitada a l’annex de la convocatòria.
  • Presentar un pressupost de despeses a la instància específica on la quantia sol·licitada no sigui inferior al 50% del total de despeses a presentar.
  • Presentar un projecte de negoci o pla d’empresa que argumenti adequadament la viabilitat del projecte

Quantia, conceptes subvencionables i termini d’execució

  • L’ajut correspondrà al 50% de les despeses justificades amb un màxim de 3.000 euros per sol·licitant
  • Els conceptes subvencionables seran els de les despeses de lloguer i subministraments meritades durant el període subvencionable imputables a l’activitat econòmica en el local comercial.
  • El període subvencionable serà des del dia 1 de gener del 2023 fins el 31 de desembre del 2023

 

 

 

 

  • Per accedir al t`ramit, feu clic AQUÍ

 

 

 

 

 

Notícies més recents

Connecta’t

Connecta’t

Tallers i formacions en noves tecnologies i cerca de feina: Inscripcions...