OFERTES FORMATIVES SUBVENCIONADES


Millora el teu futur professional

Ofertes formatives actives per

Autònoms i empresaris

La formació contínua per empreses i persones autònomes permet l’enfortiment i millora del nostre teixit empresarial, dotant-lo de les eines necessàries pels
reptes d’un entorn constant.

Ofertes formatives actives per

Persones treballadores

La formació professionalitzadora permet millorar les teves competències i aprendre en situacions reals de treball.

Altres formacions

Formació en xarxa

La Diputació de Girona us ofereix un servei que reuneix l’oferta formativa de millora de l’ocupabilitat a la demarcació de Girona.

Cursos del SOC

Els programes formatius són de caràcter teoricopràctic i tenen com a finalitat adquirir i/o millorar les competències professionals dels participants per tal d’incrementar-ne les possibilitats d’inserció laboral i la promoció en el treball..