PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES 2021

PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES 2021

Programa adreçat a joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil


joves-en-practiques

El programa Joves en Pràctiques està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya dins el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu pel període 2014-2020.

Al mes de setembre de 2021, l’Ajuntament de Palamós ha rebut 55.000 € per part del SOC per a desenvolupar el programa Joves en Pràctiques, que permet contractar 5 joves des del 30 de setembre de 2021 al 29 de març de 2022 en modalitat contractual de pràctiques laborals.

 

El Programa Joves en Pràctiques ha permès la contractació de 5 joves amb estudis universitaris i professionals que s’ha incorporat a l’Ajuntament de Palamós. 

 

 


Signatura contracte

Agent DESENVOLUPAMENT SOCIAL-CIUTAT EDUCADORA – Elaborar i redactar una diagnosi sobre la realitat de la gent gran de Palamós, amb especial atenció  als àmbits següents: situació familiar i social, recursos econòmics, oportunitats i recursos de lleure, nivell de salut, món associatiu i educació

Agent DESENVOLUPAMENT SOCIAL- PARTICIPACIÓ CIUTADANA – Enfortiment del teixit ciutadà, suport en l’activació de l’Escola de participació.

Professional CARTOGRAFIA- URBANISME  -Manteniment i actualització de la base cartogràfica, incorporar informació georeferenciada, validar i actualitzar expedients d’obres.

Per a més informació contacteu amb el Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Palamós

El Programa Joves en Pràctiques està subvencionat per

 

 

Tècnic de MEDI AMBIENT – Suport tècnic i administratiu per acomplir la normativa de prevenció d’incendis forestals i per l’aplicació de diferents aspectes vinculats a l’aplicació de les normatives de tinença d’animals.

Tècnic INFORMÀTICA-OAC – Col·laborar en: Adaptació de la carta de serveis municipals, disseny i estudi de tràmits administratius per simplificar la tramitació, promoure la utilització de la seu electrònica i els certificats digitals.


elegant_icon 3

MÉS INFORMACIÓ: ocupacio@palamos.cat | 972 600 380