Condicions d’ús de la borsa de treball

La Borsa de Treball és un servei públic que no representa cap cost per a l’empresa i que actua com a intermediari entre les empreses i les persones demandants de feina.

Accepta que la Borsa de Treball, d’acord amb l’empresa, garantint la confidencialitat de l’empresa, podrà fer difusió de l’oferta de treball en els diferents mitjans de comunicació al seu abast: taulers anuncis, pàgina web del servei, i com a entitat adherida al sistema “Feina en Xarxa” al portal Web del Servei d’Ocupació de Catalunya “Feina Activa”.

Que està informat/da que les dades de les persones candidates facilitades per la Borsa de Treball resten sotmeses al compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDCP) i el Reial Decret 94/1999, de regulació de tractament automatitzats de les dades de caràcter personal.

Atès que les dades contingudes en els currículums gaudeixen de protecció prevista en la llei esmentada, declara que no farà un mal ús d’aquestes dades i que només s’utilitzaran per als tràmits relacionats amb la cobertura dels llocs de treball que s’ofereixen en la present oferta.

Accepta que les dades facilitades en aquest document s’incorporaran en el fitxer de la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Palamós per a realitzar gestions, dades estadístiques i iniciatives de caràcter empresarial. Segons la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en qualsevol moment, podreu exercir els vostres drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació adreçant-vos al:

Servei de Promoció Econòmica (Casa Montaner – Parc dels Països Catalans, 3 – 17 230 Palamós – Tel. 972 600 380 – ocupacio@palamos.cat ), com a responsable del tractament.

La nostra adreça web és: http://www.palamosocupacio.cat.