Condicions d’ús de la borsa de treball

  • La Borsa de Treball és un servei públic que no representa cap cost per a l’empresa i que actua com a intermediari entre les empreses i les persones demandants de feina.
  • Accepta que la Borsa de Treball, d’acord amb l’empresa, garantint la confidencialitat de l’empresa, podrà fer difusió de l’oferta de treball en els diferents mitjans de comunicació al seu abast: taulers anuncis, pàgina web del servei, i com a entitat adherida al sistema “Feina en Xarxa” al portal Web del Servei d’Ocupació de Catalunya “Feina Activa”.
  • Que està informat/da que les dades de les persones candidates facilitades per la Borsa de Treball resten sotmeses al compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDCP) i el Reial Decret 94/1999, de regulació de tractament automatitzats de les dades de caràcter personal.
  • Atès que les dades contingudes en els currículums gaudeixen de protecció prevista en la llei esmentada, declara que no farà un mal ús d’aquestes dades i que només s’utilitzaran per als tràmits relacionats amb la cobertura dels llocs de treball que s’ofereixen en la present oferta.
  • Accepta que les dades facilitades en aquest document s’incorporaran en el fitxer de la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Palamós per a realitzar gestions, dades estadístiques i iniciatives de caràcter empresarial. Segons la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en qualsevol moment, podreu exercir els vostres drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació adreçant-vos al:
  • Servei de Promoció Econòmica (Casa Montaner – Parc dels Països Catalans, 3 – 17 230 Palamós – Tel. 972 600 380 – ocupacio@palamos.cat ), com a responsable del tractament.

La nostra adreça web és: https://promocioeconomica.palamos.cat