Borsa de Treball

BORSA DE TREBALL

Servei d’intermediació laboral entre les empreses i les persones inscrites a la borsa de treball

DOCUMENTACIÓ

Quan vinguis hauràs de portar aquesta documentació:

 • Còpia DNI o NIE
 • Currículum
 • Informe de vida laboral
 • Full d’empadronament
 • Còpia dels títols, cursos, formació
 • En cas de tenir alguna discapacitat igual o superior al 33%, cal portar el certificat corresponent (ICASS).

INSCRIPCIÓ

Per formalitzar la inscripció a la borsa de treball cal demanar cita prèvia al Servei de Promoció Econòmica:
De forma presencial:
C/Santa Marta,6
Per telèfon: 972 600 380
Per correu electrònic: ocupacio@palamos.cat

Es poden inscriure en aquest servei les persones empadronades a Palamós, majors de 16 anys, amb NIF o permís de treball vigent (NIE).

ENTREVISTA

Aquesta sessió serveix per recollir les dades d’inscripció i explicar el funcionament de la borsa de treball. Permetrà elaborar un dossier individual de competències professionals i personals com a instrument  per millorar l’ocupabilitat.

El dossier està format per:

 • Dades personals
 • Dades sobre educació, formació i idiomes
 • Experiència laboral, habilitats i competències professionals
 • Experiències i aprenentatges en àmbits no formals
 • Anàlisi d’ocupabilitat


elegant_icon 3

MÉS INFORMACIÓ: ocupacio@palamos.cat | 972 600 380