• SERVIM-2-80.000€

  • Adreça: C/Nàpols,21
    Àrea: 73 m²

    Contacte: Servim Consultors

    Preu venta: 80.000€