• Grup dinàmic - 3 - 2.100€

 • Adreça: Carrer Allada, 18

  Àrea: 168 m²

  Contacte: Grup Dinàmic
  972 312 312

  Preu inicial: 2.100 €

  Altres: 4 lavabos